Erfrecht advocaat nodig in de regio Ede?
Bel vrijblijvend: 0318 - 79 90 54
Home > Verklaring van erfrecht
Verklaring van erfrecht Ede

Verklaring van erfrecht

Wat is een verklaring van erfrecht?

Voor de afhandeling van een nalatenschap is de verklaring van erfrecht een belangrijk document. De verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin staat wie de overledenen is, wie de erfgenamen zijn en hoe de erfenis verdeeld wordt. Ook staat er in het document wie bevoegd is om over de nalatenschap te beschikken. Voor de verklaring van erfrecht raadpleegt een notaris de akte van overlijden, het Centraal Testamentenregister, de registers van de Burgerlijke Stand en het huwelijksgoederenregister.

Benodigdheden voor een verklaring van erfrecht

Als nabestaande heeft u een verklaring van erfrecht nodig om bij een bank, verzekeraar of andere instantie uitbetaling van bepaalde gelden te kunnen eisen. De verklaring van erfrecht is niet verplicht, maar in veel gevallen heeft u deze wel nodig. Voordat de verklaring kan worden afgegeven, moet een notaris echter een onderzoek verrichten om bepaalde feiten te kunnen verifiëren. U kunt dit onderzoek bespoedigen door, indien mogelijk, zelf bepaalde stukken aan te leveren. Denk hierbij aan een overlijdensbewijs, een trouwboekje, kopieën van testamenten, indien van toepassing een samenlevingscontract, naam, adres en woonplaatsgegevens van nabestaanden et cetera.

Veranderde regels

Onlangs is besloten dat u in een bepaalde standaardsituatie geen verklaring van erfrecht hoeft aan te vragen. Er moet in die gevallen wel een verklaring worden getekend bij de bank, waarin wordt gesteld dat de bank niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de juridische en fiscale gevolgen van het vrijgeven van bankrekeningen. Wilt u meer weten over de regels rondom deze verklaring? Weet u niet zeker of u een verklaring van erfrecht nodig heeft? Of bent u in conflict met banken of mede-erfgenamen? Schakel dan in Ede en in de omgeving van Ede onze erfrecht advocaten in voor deskundig advies.

Menu Title