Erfrecht advocaat nodig in de regio Ede?
Bel vrijblijvend: 0318 - 79 90 54
Home > Erfrecht
Erfrecht in Ede

Erfrecht in Ede

Wanneer in aanraking met het erfrecht?

Het erfrecht is een deel van het burgerlijk recht dat bepaalt met bezittingen en schulden als iemand komt te overlijden. De overledene wordt volgens dit rechtssysteem de erflater genoemd. In veel gevallen is er voor het overlijden een testament opgesteld, de overgang van schulden en/of bezittingen wordt in een dergelijk geval volgens dit testament geregeld.

Vaak, bijvoorbeeld bij een onverwacht sterfgeval, is er echter geen sprake van een testament. Hierdoor ontstaan helaas geregeld conflicten tussen de nabestaanden. Een erfrecht advocaat kan in dergelijke gevallen de hulp bieden die nodig is voor een soepele afhandeling van de erfenis. Ook wanneer er onduidelijkheid bestaat over de interpretatie van een testament kiest men vaak voor het inschakelen van een advocaat. In Ede en in de wijde omgeving van Ede staat ons advocatenkantoor in dergelijke gevallen klaar om u te adviseren, antwoorden te verstrekken en indien nodig voor u te procederen.

Wel of geen testament

Het bestaan of ontbreken van een testament is cruciaal voor de afhandeling van een erfenis. In het erfrecht is wettelijk vastgesteld in welke volgorde nabestaanden in aanmerking komen voor een (deel van de) erfenis:

1. Langstlevende echtgenoot en kinderen
2. Broers en zussen van de overledene
3. Grootouders en hun (klein)kinderen en ooms, tantes, neven en nichten
4. Overgrootouders en afstammelingen tot in de zesde graad

Bovenstaande wordt in het erfrecht ‘erfopvolging via wettelijke bepaling’ genoemd. Iemand komt pas in aanmerking als er in een eerdere groep geen erfgenamen zijn. Is er wel een testament? Dan worden de bezittingen en schulden van de overledene volgens dit testament verdeeld.

Menu Title