Erfrecht advocaat nodig in de regio Ede?
Bel vrijblijvend: 0318 - 79 90 54
Home > Wageningen

Contact met uw erfrecht advocaat

Informatie nodig omtrent erfrecht?

Het erfrecht is een deel van het burgerlijk recht dat bepaalt met bezittingen en schulden als iemand komt te overlijden. In deze wet staat vastgesteld wat er gebeurt met de bezittingen en schulden van de overledene, ook wel de erflater genoemd. In het erfrecht is wettelijk vastgesteld in welke volgorde nabestaanden in aanmerking komen voor een (deel van de) erfenis:

1. Langstlevende echtgenoot en kinderen
2. Broers en zussen van de overledene
3. Grootouders en hun (klein)kinderen en ooms, tantes, neven en nichten
4. Overgrootouders en afstammelingen tot in de zesde graad

Bovenstaande wordt in het erfrecht ‘erfopvolging via wettelijke bepaling’ genoemd. Iemand komt pas in aanmerking als er in een eerdere groep geen erfgenamen zijn. Is er echter een testament? Dan wordt de erfenis volgens dit document afgehandeld.

Uw erfrecht advocaat in Wageningen

In Wageningen en in de wijde omgeving van Wageningen kunt u met al uw vragen die te maken hebben met het erfrecht bij ons terecht. Als erfrecht advocaat bieden wij juridische ondersteuning bij de afhandeling van nalatenschappen. Ook bieden wij de mogelijkheid voor mediation bij conflicten tussen familieleden en kunnen we indien nodig voor u procederen. Aarzel dan ook niet en neem contact met ons op via 0318 - 79 90 54 bij vraagstukken of onduidelijkheden, we informeren u graag.

Menu Title